MITMESUGUST – August 2003

Soome Arstide Liit – arstkonna ühendaja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soome Arstide Liit (SAL) on erialane organisatsioon, kuhu kuuluvad peaaegu kõik Soomes
praktiseerivad arstid. Väärtuste hulka, mida liit toetab, kuulub meditsiiniliste oskuste, humaansuse, eetika ja kollegiaalsuse edendamine. Liit ühendab oma liikmed nende väärtuste toetamiseks ning esindab liikmete ühiseid erialaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve.