MITMESUGUST – Märts 2003

Sotsiaaltöötajate tegevusvaldkonnad Eesti raviasutustes

Autorid: Dagmar Narusson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mitmes Eesti raviasutuses töötavad kõrvuti teiste spetsialistidega sotsiaaltöötajad, kuid senini on puudunud ülevaade nende tegevusvaldkondadest. Artiklis kirjeldatud uurimust ajendas korraldama praktiline vajadus välja selgitada Eesti raviasutuste sotsiaaltöötajate tegevusvaldkonnad, et analüüsida ja teadvustada sotsiaaltöötajate panust tervishoiuasutuse klientide abistamisel.