ÜLEVAADE – Veebruar 2016

Spirituaalne mõõde tervise kontseptsiooni osana

Autorid: Indrek Linnuste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on antud ülevaade spirituaalsest mõõtmest tervishoiuteenuste kontekstis, eelkõige psühhiaatrias. Teemakäsitluse rahvusvaheline aktuaalsus ja fookusesse tõusmine peegeldub teadusartiklite mahu kiires kasvus viimase 20 aasta jooksul. Spirituaalse toe pakkumine tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste ühe osana oleks samm edasi, et arvestada patsiendi ehk inimese mitmemõõtmelise olemusega.

Eesti Arst 2016; 95(2):105–108