HAIGUSJUHT – November 2005

Spontaanne Willisi ringi oklusioon ehk morbus moyamoya

Autorid: Ando Vaher, Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kirjeldatud on intratserebraalse hemorraagia juhtu 15aastasel noormehel, kellel diagnoositi spontaanset Willisi ringi oklusiooni ehk moyamoya haigust. Meie teada on see esimene haigusjuhu kirjeldus Eestis. Noormehel esines haigusele radioloogiliselt iseloomulik ajuveresoonte arenguanomaalia koos tüüpilise kliinilise kuluga. Artiklis on antud ka lühike ülevaade haiguse olemusest, diagnoosimisest ning ravist.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 798–801