ÜLEVAADE – Oktoober

Spontaanse ajusisese hemorraagia käsitlus

Autorid: Laanisto

Artikli PDF

Sissejuhatus

Spontaanne ajusisene hemorraagia on levimuselt teine insuldi alavorm. Kliiniline sümptomaatika on väga sarnane isheemilise insuldiga, mistõttu põhineb diagnoos peamiselt radioloogilistel uuringutel. Tegu on halva prognoosiga haigusega – kuni pooled patsiendid surevad haiglas ning umbes sama palju ägeda faasi üleelanutest surevad järgneva aasta jooksul. Läbipõdemise järel on olulisel määral vähenenud ka funktsionaalne võimekus. Sellest olenemata on kiire sekkumine haiguse ägedas faasis võtmetähtsusega, sest ajusisene hemorraagia on loomult dünaamiline haigus, mis tähendab, et kujunenud hematoom võib laieneda ning käivitada nn hemorraagilise laviini. Ravi alustalad seisnevad vererõhku langetavas ravis ning antikoagulatsiooni tagasipööramises, patsientide käsitlus peab olema niisama kiireloomuline nagu isheemilise insuldiga patsientide puhul, kellele rakendatakse trombolüüsi.