MITMESUGUST – Juuni 2008

Statiinid südame-veresoonkonnahaiguste ennetuses ja ravis. Eksperdihinnangud

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südame-veresoonkonnahaigused (SVH) on sagedasim surmapõhjus Eestis. Tõestatud on, et nende haiguste olulised riskitegurid – düslipideemia, kõrgenenud vererõhk ja suitsetamine – on ravi ja harjumuste muutmisega välditavad. Vältimatud kardiovaskulaarsete haiguste riskitegurid on vanus, sugu ja pärilik eelsoodumus. Paljude uurimustega on tõestatud, et kolesteroolisisalduse vähendamine veres vähendab oluliselt SVH haigestumust ning suremust ning koronaar- ja ajuisheemia atakkide kordumist.

Eesti Arst 2008; 87(6):470−472