MITMESUGUST – November 2008

Statiinid südame- veresoonkonnahaiguste esmaseks ennetuseks vere suurenenud C-reaktiivse valgu sisaldusega isikutel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Düslipideemia, eriti LDL-kolesterooli suurem sisaldus veres (enam kui 3 mmol/l) on südame-veresoonkonnahaiguste üldtuntud riskitegur. Rohkesti on ka andmeid selle kohta, et mitmete põletikumarkerite (C-reaktiivne valk, interlukiin-6, tuumori nekroosifaktor α) hulga suurenemine veres viitab koronaarhaiguse, müokardiinfarkti ja insuldi suurenenud riskile. Neist olulisem riskitegur on C-reaktiivne valgu taseme tõus veres (1–3).

Eesti Arst 2008;87(11):902−903