HAIGUSJUHT – Juuni – juuli 2024

Statiinidest põhjustatud rabdomüolüüs atorvastatiini näitel – haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade

Autorid: Jakobson et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus