ÜLEVAADE – Märts 2017

Stereotaktilise kiiritusravi rakendamine oligometastaatilise kasvaja korral

Autorid: Kerna et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varem on metastaatilise kasvaja ravi keskmes olnud palliatiivne süsteemne ravi. Viimasel ajal osutatakse üha rohkem tähelepanu oligometastaatilisele haigusele, mida peetakse potentsiaalselt ravitavaks, kui lähtuda väljapakutud hüpoteesist, et vähi metastaseerumist võiks peatada varajases etapis siirdeid külvavate kloonide (oligometastaaside) hävitamisega. Tõeliseks oligometastaatiliseks haiguseks peetakse seisundit, mille korral esineb maksimaalselt kuni 5 metastaatilist kollet tuvastatud primaarse kasvaja puhul. Tänapäeval kasutatakse üksikute metastaaside eemaldamiseks kõige sagedamini kirurgilist resektsiooni. Samas on kirurgilise ravi võimalused piiratud enam kui pooltel patsientidest sõltuvalt haige üldseisundist ja kaasnevatest haigustest, metastaaside iseloomust ning asukohast. Üha populaarsemaks ja efektiivsemaks alternatiiviks oligometastaatilise haiguse ravis on muutunud stereotaktiline erinevate kehapiirkondade kiiritusravi (ingl stereotactic body radiotherapy – SBRT või ingl stereotactic ablatiive radiation therapy – SABR). SBRT ja/või SABR on täppiskiiritusravi (TKR) viisid, mille puhul kasutatakse ühe fraktsiooni kohta suurt kiirgusdoosi, fookustades selle täpselt tuumorisse ning säästes maksimaalselt ümbritsevaid kudesid.

Ülevaates on tutvustatud TKRi võimalusi erinevate kasvajate algkollete ja lokalisatsiooniga oligometastaaside puhul.

 

Eesti Arst 2017; 96(3):137–143