UURIMUS – Aprill 2003

Südame-veresoonkonnahaiguste riskitegurite esinemissagedus ja dünaamika varase müokardiinfarkti haigete järglastel

Autorid: Eleonora Solodkaja, Elvira Kurvinen, Inna Tur

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varajasel koronaartõppe haigestumisel on tõestatud perekondlik eelsoodumus. Südame- veresoonkonnahaiguste riskitegurite varajane avastamine juba lapse- või noorukieas on haiguste vältimisel äärmiselt oluline, kuid teadmised haigestunute järglastel riskitegurite muutustest lapseeast täiskasvanueani on senini veel puudulikud. Selles töös on uuritud varast koronaarhaigust põdevate vanemate järglastel südame-veresoonkonnahaiguste põhiliste riskitegurite esinemissagedust ja muutumist, samuti nende näitajate prognostilist tähendust.

Eesti Arst 2003; 82 (4): 261–264