ÜLEVAADE – Märts 2003

Südamehaigete taastusravi

Autorid: Aet Lukmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südamehaigete taastusravi on tõhus ja majanduslikult otstarbekas kompleksse raviskeemi kohustuslik osa, mis peaks sisaldama regulaarset liikumisravi, võimalike riskitegurite mõjutamist ja psühhosotsiaalset nõustamist. Valikrühma moodustavad haiged ägeda koronaarsündroomi ja/ või müokardi kirurgilise ravi järel. Uuringud on näidanud, et kompleksse taastusravi abil on võimalik parandada ka suure riskiga patsientide kehalist töövõimet ja tervisega seotud elukvaliteeti ning vähendada kardiovaskulaarset kordushaigestumust ja suremust. Ühtselt reguleeritud kompleksse kardiaalse taastusravi süsteem on Eestis kujunemisjärgus.

Eesti Arst 2003; 82 (3): 154–160