UURIMUS – Jaanuar 2008

Südamelihase rakkude struktuuri olulisus rakuhingamise regulatsioonis

Autorid: Anu Nutt, Kersti Tepp, Natalja Timohhina, Peeter Sikk, Tiia Anmann, Toomas Tiivel, Tuuli Käämbre, Valdur Saks

Artikli PDF

Sissejuhatus

Viimastel aastatel on järjest selgemaks saanud seos raku energeetilise ainevahetuse ja südamehaiguste vahel, mistõttu on oluline uurida seda mõjutavaid tegureid. Töös uuriti südamelihase rakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni väga erineva rakustruktuuriga preparaatides: 1) permeabiliseeritud kardiomüotsüütides, kus mitokondrid on regulaarselt organiseeritud; 2) südamelihase fenotüübiga sarnastes kontraheeruvates HL-1 (B HL-1) rakkudes ja 3) HL-1 mittekontraheeruvates (NB HL-1) rakkudes. Nende preparaatide vahel esines suur erinevus mitokondriaalse hingamise regulatsioonis. Selline tulemus näitab raku struktuuri ja funktsiooni vaheliste seoste tähtsust südamelihase rakkudes ning võimaldab paremini mõista protsesse nii terves kui ka patoloogilises südamelihases.

Eesti Arst 2008; 87(1):19−22