ÜLEVAADE – Aprill 2012

Suguhormoonide östradiooli ja progesterooni koespetsiifiline roll inimese endomeetriumis ja rinnanäärmes

Autorid: Karin Tamm, Marina Suhorutšenko, Elle Talving, Anne Kaljas, Madis Metsis

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on antud ülevaade östradiooli (E2) ja progesteroon (P4) olulisusest inimese endomeetriumis ja rinnanäärmes ning kirjeldatud nende hormoonide varjupoolt seoses viljatuse ja rinnavähiga. On oluline mõista, et samadel hormoonidel võib erinevates kudedes olla erinev või lausa vastupidine efekt. Vaatamata laialdastele uuringutele on paljud küsimused seoses suguhormoonide regulatsiooniga seni veel vastamata. Rinnavähk ja sellega seonduv on tänapäeval üks enim uuritud valdkondi, kuid see on naiste seas siiani enim elusid nõudnud vähitüüp. Üha rohkem paare vajab kunstliku viljastamise protseduuride (IVF) kliinikute abi lapse saamisel ning jätkuvalt otsitakse võimalusi, kuidas ravi tulemuslikkust parandada ja võimalikke kõrvalmõjusid vähendada.
Autorid tahaksid rõhutada kogu genoomi sekveneerimismeetodite olulisust, sest need meetodid võimaldavad uurida korraga kogu inimese genoomi. Vastav info võimaldab tulevikus muu hulgas ennustada, kuidas üks või teine ravim või preparaat konkreetsele inimesele mõjub.

Eesti Arst 2012; 91(4):182-189