UURIMUS – Mai 2008

Suhkurtõve levimus Eesti täiskasvanud rahvastikus

Autorid: Mall Lepiksoo, Margus Lember, Mart Kull, Riina Kallikorm, Tarvo Rajasalu, Tiina Vilimaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suhkurtõve levimuse uuringuid ei ole Eestis varem tehtud. Glükoosi ainevahetuse häirete levimuse hindamisel Väike-Maarja 368 isikust koosnevas valimis selgus, et diabeet oli varem diagnoositud 7,1%-l uuritud isikutest ning esmaselt oli diabeeti võimalik diagnoosida 1,6%-l isikutest. Glükoositaluvuse häire esines 1,9%-l uuritutest ja paastuglükoosi häire 2,4%-l (WHO kriteeriumi alusel venoosse plasma glükoos 6,1−6,9 mmol/l) või 5,7%-l (ADA kriteeriumi alusel venoosse plasma glükoos 5,6−6,9 mmol/l) uuritutest. Uuringu tulemused viitavad sellele, et Eesti täiskasvanud rahvastikus võib glükoosi ainevahetuse häirete levimus olla seni Eesti kohta avaldatud hinnangulistest näitajatest oluliselt suurem.

Eesti Arst 2008; 87(5):337−341