UURIMUS – Jaanuar 2006

Suitsetamise mõju kroonilise parodontiidiga patsientide mittekirurgilise ja süsteemse antibiootilise ravikombinatsiooni efektiivsusele

Autorid: Ene-Renate Pähkla, Krista Lõivukene, Mare Saag, Paul Naaber, Taive Koppel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringus hinnati mittekirurgilise ja süsteemse antibiootilise ravikombinatsiooni pikaajalist efekti ning võrreldi suitsetajate ja mittesuitsetajate ravi edukust raske generaliseerunud krooni lise parodontiidi haigetel. Raske generaliseerunud parodontiidi korral osutus efektiivseks mikro bio loogilisel analüüsil põhinev süsteemne antibiootikumravi. Mittesuitsetajate kliinilised para meetrid (v.a supuratsiooniindeks) kombineeritud ravi järel paranesid. Suitsetajate parameetrid ei olnud vaatamata ravi üldisele edukusele
ühegi näitaja osas oluliselt muutunud, lisaks jätkus suitse tajatel kinnituskudede häving ja igemete veritsemine. Suitsetamine halvendas oluliselt parodontiidi ravitulemusi, mistõttu hambaarstid peaksid patsiente nõustama ja aitama suitseta misest loobuda.

Eesti Arst 2006; 85 (1): 20–25