ÜLEVAADE – Juuni 2010

Sünkoobi tänapäevane käsitlus

Autorid: Rain Paju, Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mitmete Euroopa teaduslike seltside koostöös valmis 2009. a sünkoobi ravijuhendi uus redaktsioon. Sünkoopi vaadeldakse selles teiste mööduvate teadvushäirete kontekstis kui iseseisvat diagnoosi, mitte kui sündroomi. Sünkoopi defineeritakse kui mööduvat teadvushäiret, mis on põhjustatud mööduvast üldisest aju hüpoperfusioonist, mida iseloomustab kiire algus, lühike kestus ja täielik spontaanne paranemine.
Tekkepõhjuste järgi eristatakse refl ektoorset, ortostaatilist ja kardiovaskulaarset sünkoopi. Sünkoopi esineb rahvastikus küllaltki sageli, tunduvalt harvem on see arsti poole pöördumise põhjuseks. Oluline on varakult välja selgitada sünkoobi tekkepõhjus ja hinnata sünkoobiga seotud äkksurma või eluohtliku seisundi riski.

Eesti Arst 2010; 89(6):423−429