UURIMUS – Juuli 2005

Suremusest ja haigestumusest põhjustatud tervisekadu Eestis

Autorid: Aleksei Baburin, Kaire Vals, Raul-Allan Kiivet, Taavi Lai

Artikli PDF

Sissejuhatus

Haiguskoormuse ehk tervisekaotuse hindamise metoodika ühendab suremuse ja haigestumuse andmed ühtseks tervikuks. Meetodi väljundiks on haiguste ja nende põhjustatud surmade tõttu kaotatud eluaastad rahvastikus. Käesolevas haiguskoormus-uuringus hinnati esimest korda Eesti rahvastiku tervisekaotuse ulatust ja põhjuseid, tuginedes 2002. aasta haigekassa haigestumuse ja Statistikaameti suremuse andmetele.

Eesti Arst 2005; 84 (7): 466–472