PÄEVAKORRAL – Aprill 2007

Süstel süstla vastu

Autorid: Sirje Mäearu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Varem piisas süstimisriista märkimiseks sõnast süstal. Kui tulid käibele süstlad, mida sai kasutada vaid üks kord, tekkis vajadus eristuse järele. Kasutusulatuselt vastanduvaid süstlatüüpe on nimetatud mitut moodi: ühekordselt kasutatav süstal, ühekordne süstal, süstal ühekordseks kasutamiseks ning korduvalt kasutatav süstal, korduvkasutatav süstal, korduva kasutusega süstal, korduvkasutusega süstal, süstal korduvaks kasutuseks. Seesuguste kirjeldavate keelendite asemel soovitavad keelekorraldajad liitsõnu ühekorrasüstal ja püsisüstal (sobida võiks ka mitmekorrasüstal).

Eesti Arst 2007; 86 (4): 234