COVID-19-vastane vaktsineerimine kaitseb nii ema kui ka lapse tervist Uudised – juuni 2024

COVID-19 pandeemia ajal välja töötatud vaktsiini 3. faasi kliinilistel uuringutel ei kaasatud rasedaid ja see soodustas vaktsiinipelgust rasedate seas. Ühendkuningriigi Birminghami ülikoolis korraldatud uuringu PregCov-19 raames analüüsiti aastatel 2019–2023 maailmas avaldatud uuringute tulemusi raseduseaegse COVID-19-vastase vaktsineerimise mõjust raseda nakatumisele, rasedusega seotud tüsistustele ja vastsündinu tervisele. Üheksa eksperdipaari analüüsis 67 uuringu tulemusi, mis hõlmasid kokku pea …

Bariaatriline operatsioon on tõhusaim meetod rasvumise raviks Uudised – juuni 2024

USA metaboolse ja bariaatrilise kirurgia seltsi (ASMBS) aastakoosolekul San Diegos 11. juunil 2024 ette kantud uuringus selgus, et bariaatriline operatsioon tagab rasvumise korral oluliselt suurema ja püsivama kehakaalu languse kui medikamentoosne ravi glükagoonilaadse peptiidi 1 (GLP-1) agonistiga või eluviisi ja dieedi reguleerimine. Uuringu autorid New Yorgi Langone’i meditsiinikeskusest analüüsisid aastatel 2020–2024 avaldatud rasvumise ravi käsitlevate …

Mikroplast meeste seemnevedelikus võib negatiivselt mõjutada viljakust Uudised – juuni 2024

Plast on tänapäeval peamine keskkonda reostav inimtekkeline materjal. Plasti lagunemisel tekkivaid osakesi – mikroplasti (läbimõõt alla 5 mm) ning nanoplasti (läbimõõt 1 nanomeeter kuni 1 mikromeeter) – leidub maakeral igal pool, kõrgmägedest kuni ookeani põhjani. Neid on leitud ka inimeste erinevates kudedes. Inimorganismi satub mikroplast paratamatult toidu, joogi ja sissehingatava õhuga ning muul kõikvõimalikul kokkupuutel …

Tätoveering võib soodustada maliigse lümfoomi arengut Uudised – juuni 2024

Viimastel kümnenditel on tätoveeringute tegemine saanud populaarseks kogu maailmas. Tätoveerimisel kasutatav tint sisaldab potentsiaalselt kantserogeenseid kemikaale ja vallandab organismi immuunvastuse, mistõttu tindis sisalduvad kemikaalid kogunevad ka süstekohast eemal olevatesse lümfisõlmedesse Tätoveeringute pikaajalist tervisemõju on vähe uuritud. Rootsi Lundi ülikoolis valminud uurimuses selgitati tätoveeringu ja maliigse lümfoomi arengu seoseid. Riikliku registri andmeil tuvastati aastatel 2007–2017 lümfoomi …

Albuminuuria on kroonilise neeruhaiguse progresseerumise riskitegur Uudised – juuni 2024

USA Bostoni ülikoolis tehtud uuringus selgitati albuminuuria seost kroonilise neeruhaiguse progresseerumisega. Prospektiivses kohortuuringus analüüsiti seitsmes USA raviasutuses ravitud kroonilise neeruhaigusega patsientide andmeid, keda jälgiti kuni 9,8 aasta vältel. Uuringusse kaasati 1629 patsienti, kel glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) oli 20–70 mL/min ja uriini albumiini ja kreatiniini suhe (UACR) vähem kui 3 mg/mmol (füsioloogilisel tasemel valgu eritus uriiniga). …

Karpaalkanali sündroom võib olla südame amüloidoosi varajane indikaator Uudised – juuni 2024

Amüloidoos on krooniline süsteemne valguainevahetuse häire, mille korral valguline aine amüloid ladestub kudedesse. Amüloidoosi üheks sagedaseks põhjuseks on 18. kromosoomil paikneva TTR geeni mutatsioon, mispuhul häirub valgu transtüretiini struktuur ning valgu vigased monomeerid agregeeruvad ja moodustavad amüloidi, mis hakkab ladestuma peamiselt närvide ümber ja südamesse. Hinnanguliselt iga kümnenda südamepuudulikkuse juhu korral on tegu südame amüloidoosiga. …

Sisukord