Mikroplast meeste seemnevedelikus võib negatiivselt mõjutada viljakust Uudised – juuni 2024

Plast on tänapäeval peamine keskkonda reostav inimtekkeline materjal. Plasti lagunemisel tekkivaid osakesi – mikroplasti (läbimõõt alla 5 mm) ning nanoplasti (läbimõõt 1 nanomeeter kuni 1 mikromeeter) – leidub maakeral igal pool, kõrgmägedest kuni ookeani põhjani. Neid on leitud ka inimeste erinevates kudedes. Inimorganismi satub mikroplast paratamatult toidu, joogi ja sissehingatava õhuga ning muul kõikvõimalikul kokkupuutel …

Tätoveering võib soodustada maliigse lümfoomi arengut Uudised – juuni 2024

Viimastel kümnenditel on tätoveeringute tegemine saanud populaarseks kogu maailmas. Tätoveerimisel kasutatav tint sisaldab potentsiaalselt kantserogeenseid kemikaale ja vallandab organismi immuunvastuse, mistõttu tindis sisalduvad kemikaalid kogunevad ka süstekohast eemal olevatesse lümfisõlmedesse Tätoveeringute pikaajalist tervisemõju on vähe uuritud. Rootsi Lundi ülikoolis valminud uurimuses selgitati tätoveeringu ja maliigse lümfoomi arengu seoseid. Riikliku registri andmeil tuvastati aastatel 2007–2017 lümfoomi …

Albuminuuria on kroonilise neeruhaiguse progresseerumise riskitegur Uudised – juuni 2024

USA Bostoni ülikoolis tehtud uuringus selgitati albuminuuria seost kroonilise neeruhaiguse progresseerumisega. Prospektiivses kohortuuringus analüüsiti seitsmes USA raviasutuses ravitud kroonilise neeruhaigusega patsientide andmeid, keda jälgiti kuni 9,8 aasta vältel. Uuringusse kaasati 1629 patsienti, kel glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) oli 20–70 mL/min ja uriini albumiini ja kreatiniini suhe (UACR) vähem kui 3 mg/mmol (füsioloogilisel tasemel valgu eritus uriiniga). …

Karpaalkanali sündroom võib olla südame amüloidoosi varajane indikaator Uudised – juuni 2024

Amüloidoos on krooniline süsteemne valguainevahetuse häire, mille korral valguline aine amüloid ladestub kudedesse. Amüloidoosi üheks sagedaseks põhjuseks on 18. kromosoomil paikneva TTR geeni mutatsioon, mispuhul häirub valgu transtüretiini struktuur ning valgu vigased monomeerid agregeeruvad ja moodustavad amüloidi, mis hakkab ladestuma peamiselt närvide ümber ja südamesse. Hinnanguliselt iga kümnenda südamepuudulikkuse juhu korral on tegu südame amüloidoosiga. …

Epiduraalanalgeesia sünnituse valutustamiseks vähendab emal sünnitusega seotud raskete tervisehäirete riski Uudised – mai 2024

Sünnituse ajal ja vahetul sünnitusjärgsel perioodil võivaid emal kujuneda rasked potentsiaalselt eluohtlikud tervisehäired. Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse sel puhul terminit severe maternal morbidity (SMM) ja see hõlmab 21 erinevat tervisehäire indikaatorit: kardiovaskulaarse, respiratoorse süsteemi, maksa ja neeru talitluse häireid, vere hüübimishäireid, suurt verekaotust, sepsist, emaka amputatsiooni vajadust jms. Ühendkuningriigi Glasgow ja Bristoli ülikoolide teadlaste uuringus analüüsiti …

Kolhitsiin annuses 0,5 mg päevas on efektiivne ja ohutu ravim kardiovaskulaarsete atakkide teiseseks ennetuseks Uudised – mai 2024

USA toidu- ja ravimiamet kinnitas hiljuti soovituse kasutada kolhitsiini annuses 0,5 mg südameinfarkti, isheemilise insuldi ning müokardi revaskulariseerivate sekkumiste vajaduse teiseseks ennetuseks. Soovitus põhineb kahel mahukal juhuslikustatud topeltpimedal platseebokontrollitud uuringul LoDoCo 2 ja COLCOT. Kokku üle 10 000 vaatlusalusega uuringutel selgitati põletikuvastase ravimi kolhitsiini annuses 0,5 mg tõhusust ja ohutust müokardi infarkti, insuldi ja kardiovaskulaarse …

Meestel kujunevad diabeedi tüsistused sagedamini kui naistel Uudised – mai 2024

Diabeedi esinemissagedus on meestel ja naistel ühesugune. Vastakad on andmed diabeedi tüsistuste esinemissageduse sooliste erinevuste kohta. Austraalia ülikoolide koostöös valminud retrospektiivses kohortuuringus analüüsiti diabeedi makro- ja mikrovaskulaarsete tüsistuste esinemissagedust võrdlevalt meestel ja naistel. Analüüsiti 25 713 diabeedihaige haiguslugude andmeid, vaaatlusalused olid 45-aastased või vanemad ja 57% neist olid mehed. Vaadeldud tüsistusjuhtude arv 1000 isik-aasta kohta …

Madal testosteroonitase suurendab vananevatel meestel surma ja kardiovaskulaarse haigestumise riski Uudised – mai 2024

Kirjanduses on vastandlikud andmed tsirkuleerivate suguhormoonide mõjust eakate meeste suremusele ja haigestumisele südame-veresoonkonnahaigustesse. Lääne-Austraalia ülikooli juhitud rahvusvahelise uuringuprogrammi raames viidi läbi 2019. aasta juunist kuni märtsini 2024 avaldatud kirjanduse metaanalüüs suguhormoonide mõjust hooldekodudes elavate eakate meeste suremusele ja kardiovaskulaarsele haigestumisele. Analüüsiti 11 uuringu andmeid, milles osales kokku 24 109 inimest, kel oli mass-spektromeetria meetodil mõõdetud …

Statiinravi võib suurendada diabeediriski Uudised – mai 2024

Paljude juhuslikustatud uuringute andmeil suurendab ravi statiinidega diabeeti haigestumise riski. Ühendkuningriigi ja Austraalia teadlaste koostöös valminud statiinravi uurimisprojekti (Cholesterol Treatment Trials Collaborations) raames läbi viidud 23 juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringu metaanalüüsil selgitati statiinravi mõju diabeeti haigestumisele ja diabeedi kulule. Kokku analüüsiti 149 611 patsiendi andmeid, kes said statiinravi, neist 31 041 patsiendil oli enne uuringusse arvamist …

D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegne asendusravi ei mõjuta oluliselt postmenopausis naiste tervist Uudised – mai 2024

USA riikliku terviseinstituudi postmenopausis naiste kliiniliste terviseuuringute programmi raames selgitati D-vitamiini ja kaltsiumi pikaaegse asendusravi (CaD) mõju postmenopausis naiste haigestumisele kolorektaal- ja rinnavähki, kardiovaskulaarsetesse haigustesse, üldsuremusele, suremusele kasvajatesse ja kardiovaskulaarhaigustesse ning reieluumurru esinemissagedusele. Uuringusse, milles osales 40 üldprofiiliga USA raviasutust, kaasati kokku 36 282 postmenopausis naist, kel polnud anamneesis rinna- ega kolorektaalvähki. Vaatlusalused juhuslikustati vahekorras …

Antihüpertensiivse ravi alustamine või tõhustamine suurendab eakatel kukkumise ja luumurru riski Uudised – mai 2024

USAs New Jerseys Rutgersi ülikoolis tehtud retrospektiivses töös uuriti kukkumise ja luumurru riski eakatel, kel alustati või tõhustati ravi antihüpertensiivsete ravimitega. Aastatel 2006–2019 oli vaatluse all 29 648 hooldekodu elanikku, keskmises vanuses 78 aastat, kel alustati või tõhustati antihüpertensiivset ravi. Võrdluses 64 710 samaealistest hooldekodu asukatest koosneva kontrollrühmaga, kel ravi ei alustatud ega tõhustatud, hinnati …

Tõsine rasedustüsistus suurendab naise varajase surma riski Uudised – mai 2024

Mitmetes varasemates uuringutes on analüüsitud tüsistunud rasedusest sündinud laste surma riski, vähe on aga andmeid rasedustüsistuste seosest naise varajase surmaga. Rootsi Lundi ja USA Texase ülikoolide uurijate koostöös selgitati Rootsi sünniregistri andmeil viie tõsise rasedustüsistuse seoseid naise rasedusjärgse varajase surmaga. Analüüsiti 2,2 miljoni naise andmeid, kes olid sünnitanud aastatel 1973–2015. Võrreldi tüsistunud rasedusega ja normaalse …

Sisukord