Uue ravimi zilebesirani ühekordne annus langetab vererõhku 6 kuu vältel Uudised – november 2023

Ameerika südameassotsiatsiooni teaduslikul sessioonil Philadelphias kanti ette vererõhuravimi zilebesirani 2. faasi kliinilise uuringu tulemused. Zilebesiran blokeerib angiotensinogeeni, angiotensiini prekursori sünteesi maksas ja langetab vererõhku pikaajaliselt. Ravimi 2. faasi kliinilised uuringud tehti Kanada, Ühendkuningriigi ja USA raviasutustes. Osavõtjate (mehi 56%) vanus oli keskmiselt 57 aastat, nende 24 tunni vererõhu väärtused olid keskmiselt 141,8/81,8 mm Hg. 302 …

Kolmandikul meestest ja naistest esinevad aterosklerootilised muutused veresoontes juba keskeas Uudised – november 2023

Ateroskleroos on süsteemne haigus, mis hakkab arenema juba noores eas ja kulgeb esialgu sümptomiteta. Hispaanias korraldatud varajase subkliinilise ateroskleroosi progresseerumise programmi (PESA) raames uuriti subkliinilise ateroskleroosi progresseerumist ja taandumist soodustavaid tegureid kliiniliselt tervetel keskealistel vabatahtlikel. Uuringusse kaasati 3471 isikut vanuses 40–55 a (37% olid naised), kellele uuringusse kaasamisel ning 3 ja 6 aasta möödudes tehti …

Sage mobiiltelefoni kasutamine halvendab noorte meeste sperma kvaliteeti Uudised – november 2023

Hinnanguliselt on iga kuues paar maailmas viljatu ja pooltel juhtudel on see seotud mehe sperma halva kvaliteediga. Sperma halb kvaliteet võib olla seotud paljude tegurite, sealjuures ebasobivate keskkonnategurite ja ebatervisliku eluviisiga. Viimastel kümnenditel on plahvatuslikult kasvanud mobiiltelefonide, eelkõige nutitelefonide kasutamine. Kirjanduses on palju arutletud nende seadmete kasutamisega kaasneva madalasagedusliku elektromagnetkiirguse mõjust tervisele, sealhulgas sperma kvaliteedile. …

Semaglutiid vähendab ka diabeeti mitte põdevate ülekaaluliste või rasvunud isikute kardiovaskulaarset riski Uudised – november 2023

Semaglutiid – glükagoonilaadse peptiidi 1 antagonist, mis kiirendab glükoosi metabolismi, suurendades insuliini produktsiooni, on tõhus ravim diabeedi korral ja sel on ka kehakaalu langetav toime. Rahvusvahelise uurimisprogrammi SELECT (Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with obesity or overweight who do not have diabetes) raames hinnati semaglutiidi tõhusust kardiovaskulaarsete häirete teiseseks ennetuseks diabeeti mitte põdevatel ülekaalulistel …

Igat laadi füüsiline tegevus on südame-veresoonkonna tervisele soodsam kui istumine Uudised – november 2023

Peamised südame-veresoonkonnahaiguste käitumuslikud riskitegurid on vähene füüsiline aktiivsus ja ebapiisav uni. Rahvusvahelise füüsilist aktiivsust, istumist ja magamist käsitleva uurimisprojekti ProPASS raames analüüsiti erinevate füüsilise aktiivsuse viiside osakaalu ööpäevas ja erineva füüsilise koormuse mõju kardiometaboolse tervise näitajatele. Londoni ülikooli koordineeritud uuringus analüüsiti kokku 15 346 osavõtjaga viies erinevas riigis tehtud kuue uuringu andmeid. Uuritavate vanus oli …

Suukaudsed kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid suurendavad soole ärritussündroomi kujunemise riski Uudised – november 2023

Hinnanguliselt kasutab maailmas suukaudseid hormonaalseid kontratseptiive (KHK) 150 miljonit naist. KHK kasutamisel ilmnevad mitmed kõrvalnähud. Vähe on andmeid KHK seedetraktipoolsetest kõrvaltoimetest. Ameerika gastroenteroloogide ühingu aastakonverentsil 23. oktoobril 2023 Kanadas Vancouveris ette kantud uurimuses hinnati KHK ja soole ärritussündroomi (ingl irritable bowel syndrome, IBS) kujunemise seoseid. Uuring P1950 „Combined oral contraceptives are associated with increased risk …

Sügava une aja lühenemine on dementsuse riskitegur Uudised – november 2023

Kogu öise une ajast moodustab sügava une periood 10–20%. See periood on oluline õppimise ja mälu funktsiooni taastamiseks ajus ning toksiliste metaboliitide eemaldamiseks ajust. Inimese vananedes sügava une osakaal kogu öisest uneajast väheneb. Austraalia Melbourni Monashi ülikooli teadlaste uurimuses selgitati polüsomnograafilisel uuringul mõõdetud sügava une aja osakaalu vähenemise seost dementsuse kujunemisega üle 60aastastel isikutel. Kokku …

Kroonilised nahahaigused on patsiendile suureks psühhosotsiaalseks koormaks Uudised – november 2023

Itaalia Verona ülikooli korraldatud uuringus küsitleti täiskasvanud elanikke kõigist Euroopa riikidest ja uuriti, mil määral mõjutavad neil esinevad dermatoveneroloogilised haigused nende igapäeva- ja tööelu kvaliteeti ning kas nad tunnevad end selle haiguse tõttu stigmatiseerituna. Iga Euroopa Liidu riigi juhuslikult valitud 1000–4000 elanikule saadeti küsimustik neil esineva võimaliku dermatoveneroloogilise haiguse ja selle mõju kohta igapäeva- ja …

Prootonpumba inhibiitorite kasutamine suurendab vanemaealistel dementsuse kujunemise riski Uudised – oktoober 2023

Viimastel kümnenditel on arenenud maades kordades sagenenud prootonpumba inhibiitorite (PPI) kasutamine eelkõige üle neljakümneaastaste meeste ja naiste hulgas. Uuringutes on leitud, et PPI kasutamine suurendab iga tüüpi dementsuse riski. PPId blokeerivad selektiivselt atsetüülkoliini sünteesi ja sellega pidurdavad närviimpulsside ülekannet ajus. Loomkatsetes on näidatud, et PPI toimel suureneb ajus beeta-amüloidi tase, mis on Alzheimeri tõvele iseloomulik …

COVID-19 põdemise järel võivad füüsilised vaevused püsida veel ka kahe aasta möödudes haigestumisest Uudised – oktoober 2023

Uurimisprojekti Covidment Consortium raames koguti aastatel 2020–2022 Islandis, Rootsis, Norras ja Taanis andmeid füüsiliste vaevuste esinemise kohta COVID-19 põdemise järel. Stockholmi Karolinska Instituudi teadlaste koordineeritud uuringus analüüsiti nimetatud projekti käigus 64 880 vaatlusaluse poolt esitatud andmeid COVID-19 põdemise ja 15 erineva füüsilise vaevuse esinemise kohta selle järel. Kuni 27 kuud kestnud jälgimisperioodi jooksul diagnoositi 34,5%-l …

Sisukord