PÄEVAKORRAL – Juuni

Tahtest olenematul ravil viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega, skisofreenia ja sõltuvushäiretega patsientide ravi kvaliteet. Kokkuvõte kliinilisest auditist

Autorid: Uppin

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2020; 99(6):343–346