ÜLEVAADE – Detsember 2016

Taimsete produktide roll keemiaravi arengus

Autorid: Sak et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Vaatamata jõudsatele edasiminekutele vähiravis on pahaloomulised kasvajad endiselt üheks olulisemaks surmapõhjuseks kogu maailmas. WHO prognoositud haigestumise jätkuv kiire kasv lähiaastakümneil nõuab ka kemopreventiivsete ja kemoterapeutiliste meetmete uurimise intensiivistamist. Üle poole tänapäeval kliinilises kasutuses olevatest keemiaraviühenditest on oma olemuselt looduslikku päritolu, olles eraldatud looduslikust allikast või omades looduslikul produktil põhinevat struktuuri. Oluliseks lähtematerjaliks on seejuures osutunud taimsed ekstraktid. Artiklis on antud ülevaade nelja taimedest tuletatud keemiaravirühma (vinka-alkaloidid, podofüllotoksiinid, taksaanid ja kamptotetsiini analoogid) saamisloost, kasvajavastasest aktiivsusest ja molekulaarsetest toimemehhanismidest. Toetudes taimsete produktide keemiliste struktuuride ja bioaktiivsete omaduste mitmekesisusele, võib lähiaastail eeldada uute ravimikandidaatide jätkuvat avastamist.

Eesti Arst 2016; 95(11):728–733