PÄEVAKORRAL – Juuli-August 2008

Tallinna harta: tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks

Artikli PDF

Sissejuhatus

PREAMBUL
1. Tallinna harta eesmärk on kohustada Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa piirkonna liikmesriike tugevdama tervisesüsteeme rahva tervise parandamiseks, võttes samal ajal arvesse piirkonna sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku mitmekesisust. Tallinna harta tugineb varasemates hartades, konventsioonides ja deklaratsioonides kokkulepitud väärtustele ja taaskinnitab neid.

Eesti Arst 2008; 87(7−8):495−498