UURIMUS – Veebruar

Targalt valides: Eesti sisearstide hinnangud

Autorid: Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

Taust. USAs 2012. aastal alanud kampaania kutsub üles arstlikke erialaorganisatsioone leidma tegevusi, mis on patsientidele kasutud ning mida ära jättes saaks parandada arstiabi kvaliteeti ja hoida kokku kulusid. Euroopa Sisemeditsiini Föderatsiooni üleskutsel on selliseid uuringuid asutud tegema ka Euroopas.

Eesmärk. Tutvustada kampaaniat „Targalt valides“ (Choosing Wisely) ning selgitada välja sisehaiguste eriala vaatevinklist kümme sagedasemat ning olulisemat tegevust, mille piiramise või ärajätmisega saaks hõlpsasti ravikvaliteeti parandada ning samal ajal ka tervishoiuressursse otstarbekamalt kasutada.

Metoodika. Uuringu metoodika oli sarnane paljudes teistes riikides kasutatuga. Hindamisele võeti USA ja Kanada kampaaniates „Targalt valides“ välja toodud 698 soovitust. Hinnang pidi kajastama probleemi sagedust, olulisust ja muutusest saadavat võimalikku kasu sisearsti vaatevinklist. Esmalt valis kümneliikmeline sisearstide eksperdirühm välja 30 kõige olulisemat soovitust. Teises voorus küsiti hinnangut väljavalitud 30 soovitusele kõigilt Eesti Sisearstide Ühenduse liikmelt. Sel teel reastati kümme kõige olulisemat soovitust.

Tulemused. Kõige olulisemaks hinnati uute ravimite lisamisel kogu raviskeemi ülevaatamise vajalikkust; uuringute määramisel lähtumist sellest, kuidas uuringu vastus mõjutaks konkreetset käsitlusplaani ning haiguse kliinilist kulgu; invasiivsete vahendite ja kateetrite minimaalset kasutamist infektsiooniriski tõttu; võimaluse korral suukaudsete ravimite eelistamist; kasu ja kahju ning isiklike eelistuste kaalumist habraste eakate uuringute ja ravi planeerimisel ning ravimikasutuses.