MITMESUGUST – Jaanuar 2007

Tarmo Areda – neuroteaduste filosoofiadoktor

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

28. septembril 2006 kaitses Tartu Ülikooli neuroteaduse kraadinõukogu ees doktoriväitekirja Tarmo Areda. Doktoritöö “Kassilõhna tekitatud ärevuse mehhanismide käitumuslik ja neurogeneetiline uurimus närilistel” (“Behavioural and neurogenetic study of mechanisms related to cat odour induced anxiety in rodents”) valmis Tartu Ülikooli neuroteaduste doktorikoolis. Töö juhendajateks olid professorid Toomas Asser ja Alar Karis ning vanemteadur Sulev Kõks. Tööd oponeeris dotsent Atso Raasmaja Helsingi Ülikooli farmaatsiateaduskonna farmakoloogia ja toksikoloogia instituudist. Oponent märkis tunnustavalt, et tegemist on väga heal tasemel originaalse ning tervikliku eksperimentaalse uurimistööga.