EESTI ARSTIDE LIIDUS – Märts 2005

Tartu Arstide Liidu üldkoosolek

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Arstide Liidu üldkoosolek toimus 20. jaanuaril 2005. Üle pika aja oli seekord osavõtt aktiivne ja kvoorumi kokkusaamine, seega koosoleku otsustuspädevaks pidamine, polnud probleem.

Eesti Arst 2005; 84 (3): 187