MITMESUGUST – Jaanuar 2007

Tartu Ülikooli üldintensiivravi osakond 30-aastane

Autorid: Raul Talvik, Silver Sarapuu, Urmo Kööbi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Õpilased ja õpetajad. Möödunud sajandi kuuekümnendate aastate keskel hakkas arenema uus meditsiinieriala – intensiivravi. Tema vanema-teks võib pidada kirurgiat ja anestesioloogiat, mis olid sattunud olukorda, kus operatsiooniga saavutatavaid tulemusi pidurdasid haige piiratud ravivõimalused üldpalatis. Teiseks oli tehnika areng jõudnud nii kaugele, et oli võimalik uurida ainevahetuse parameetreid veres (elektrolüüdid, hematokrit, hapnik, happe/aluse tasakaal).