MITMESUGUST – September 2003

Teadus- ja arendustegevus TÜ tervishoiu instituudis

Autorid: Raul-Allan Kiivet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli hügieeni kateedri reorganiseerimisel tervishoiu instituudiks 1992. a ning järgnevatel aastatel uuenes kogu õppe- ja teaduskoosseis, keda kaasaegse erialahariduse saamiseks koolitati Tervishoiuprojekti toel välismaal. Viis noort kolleegi
läbis seejuures täiemahulise magistriõppe rahva- tervises erinevates ülikoolides Euroopas. Omandatud teadmiste ning oskuste rakendamisel sai paari aastaga hoo sisse ka tervishoiu instituudi teadus- ja arendustegevus.