ÜLEVAADE – Juuni

Tehisintellekt meditsiinis – eetilised ja ühiskondlikud aspektid

Autorid: Simm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tehisintellekti arendused ja rakendused tervishoius on saamas üha suuremat tähelepanu ning sellega on seotud nii palju ootusi kui ka omajagu probleeme. Artiklis on keskendutud eetiliste ning ühiskondlike väljakutsete selgitamisele meditsiini ja tehisintellekti kokkupuutepunktides. Kõigepealt on tutvustatud mõningaid juba toimivaid lahendusi ning toodud esile tervishoiu valdkondi, kus tehisintellekt tulevikus suuremat rolli mängida võiks. Sellised on peale kliinilise meditsiini ka teadusuuringute, rahvatervishoiu, tervishoiusüsteemi haldamise ning planeerimise valdkond. Seejärel on arutletud väljakutsete üle, mis seotud tehisintellekti rakenduste võimalike ühiskondlike ning meditsiinieetiliste aspektidega. Lähemalt on käsitletud andmekaitse ja privaatsuse küsimusi, nn musta kasti probleemi, vastutuse ja kallutatuse küsimusi, masina moraali ning arsti-patsiendi suhte tulevikku tehisintellekti valguses.