EESTI TEADLASTE RAHVUSVAHELISI PUBLIKATSIOONE – Detsember 2021

Teismeliste sünnitus- ja abortiivsuskordajate suundumused Eestis enam kui kahe kümnendi jooksul: üleriigiline registripõhine uuring

Autorid: Kai Haldre, Mati Rahu, Kärt Allvee, Kaja Rahu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2021; 100(12):716