MITMESUGUST – Mai 2003

Teist tüüpi diabeediga haigete ravikuulekust mõjutavad patsiendipoolsed tegurid – kvalitatiivne uuring

Autorid: Anneli Rätsep

Artikli PDF

Sissejuhatus

Teist tüüpi diabeet on krooniline haigus, mis on seotud tõsiste tüsistuste, kaasuvate haiguste ning märkimisväärsete tervishoiuökonoomiliste kulutustega (1). Seoses keskmise eluea pikenemise, tervishoiu arengu ning üha tõhusamate sõeluuringutega ühelt poolt ning riskitegurite osakaalu suurenemisega (väheliikuv elustiil, kahjulikud toitumisharjumused, ülekaal, suitsetamine) teiselt poolt (1) prognoositakse aastaks 2015 haiguse levimuse kasvu arenenud maades 42% ja arengumaades 170% (2).