ÜLEVAADE – September

Telemeditsiinilised lahendused kardioloogiliste haiguste korral

Autorid: Rosenbaum et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Suboptimaalsest vererõhukontrollist tingitud tüsistuste tervishoiukulud on suured ning on vaja paremaid meetmeid vererõhuväärtuste langetamiseks hüpertensiivsetel patsientidel. Telemeditsiinilised lahendused aitavad tervishoiutöötajatel paremini jälgida patsientide vererõhuväärtusi ning ravi korrigeerida, samas saavad patsiendid parema ülevaate oma haigusest ja selle ravist. Senised uuringud toetavad seisukohta, et telemeditsiinilised lahendused on vererõhu langetamisel tõhusad, kuid nende laialdasemal rakendamisel on siiski veel mitmeid takistusi.