ÜLEVAADE – Detsember 2009

Temporomandibulaarliigese anküloos. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Liis Veede, Ülle Voog-Oras, Edvitar Leibur

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lastel esineb kõige sagedamini intrakapsulaarseid ja subkondülaarseid alalõualuumurdusid. Komplikatsioonina võib tekkida alalõualuuliigese anküloos, sagedamini pärast alalõualuumurru kinnist paigaldust ja sellele järgnevat pikaaegset immobil isatsiooni või ka ravimata ning diagnoosimata juhtudel. Artiklis on käsitletud 15aastase poisi alalõualuuliigese traumajärgset anküloosi haigusjuhtu. Patsiendil oli olnud kapslisisene liigesejätke murd, mis oli jäänud diagnoosimata. Patsiendile tehti radioloogilised uuringud. Kirurgilise ravina teostati osal ine kondülektoomia artroplastikaga. Pärast operatsiooni alustati kohe taastusravi. Maksimaalne intsisiividevaheline kaugus oli enne ravi 18 mm ning pärast kirurgilist ja taastusravi 37 mm.

Eesti Arst 2009; 88(12):842−846