ÜLEVAADE – Detsember 2014

Temporomandibulaarse liigese haigusseisundite füsioteraapia ravivõimalused

Autorid: Maria Velgan

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ülevaates on lühidalt käsitletud temporomandibulaarse liigese (TML) haigusseisundite sümptomeid, klassifi katsiooni, esinemissagedust ning etioloogiat. Peamiselt on keskendutud TMLi haigusseisundite füsioteraapia ravivõimalustele. Euroopas ja Ameerikas on tavapäraseks praktikaks, et füsioteraapia kuulub TMLi haigusseisundite raviplaani nii konservatiivse kui ka kirurgilise ravi puhul. Ka Eestis jõuavad nimetatud haigusseisunditega patsiendid järjest enam taastusravile. Tartu Ülikooli ega Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia õppekava ei sisalda aga vastavat väljaõpet, mistõttu vajavad füsioterapeudid sellele valdkonnale spetsialiseerumiseks täiendavat koolitust. Taastusravi seisukohalt on olulisel kohal koostöö hambaarstide, ortodontide ning näo- ja lõualuukirurgidega.Eesti Arst 2014; 93(11):640–644