LISA – Lisa 2

Tervise enesehinnangu seos tervisekäitumisega: Eesti terviseuuring 2006

Autorid: Mare Tekkel, Tatjana Veideman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervise enesehinnang on lihtsalt määratav rahva terviseseisundi näitaja. Uuringu eesmärk oli analüüsida Eesti täiskasvanute võimalust hinnata oma tervis heaks seoses teatud tervisekäitumisega. Oluliselt mõjutas sellist tervise enesehinnangut küsitletava vanus, haridus ja pikaajalise haiguse/ terviseprobleemi olemasolu. Pärast kohandamist neile tunnustele ilmnes oma tervisele antud hea hinnangu mõningane seos uuritud tervisekäitumisega: meestel suitsetamise, alkoholi tarvitamise, toitumise ja kehalise aktiivsusega ning naistel ainult veini tarvitamise, kala söömise ja kehalise aktiivsusega.

Eesti Arst 2008; 88(Lisa2):37−42