MITMESUGUST – November 2005

Tervisefoorum 2005

Artikli PDF

Sissejuhatus

24. novembril korraldas Sotsiaalministeerium koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) tervisefoorumi, et arutada Eesti tervisepoliitika pikaajalisi tulevikusuundumusi. Üheks WHO Euroopa regionaalbüroo 2005. aastal algatatud tervisesüsteemide tugevdamise alustalaks on tõhustada tööd riikides, püüdes muuta vertikaalseid terviseprogramme tervisesüsteemikesksemaks. Ühe osana hõlmab see protsess ka arutelu tervisepoliitika ja -süsteemide üle, et aidata riikidel kujundada pikaajalist visiooni, kuidas paranda inimeste tervist.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 808