PÄEVAKORRAL – November

Tervisemõjude toomine kliimaarutelude keskpunkti on tervishoiuvaldkonna ülesanne

Autorid: keskkonnatervise töögrupp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2020; 99(10):601–603