MITMESUGUST – Aprill 2008

Tervishoiu digitaalne infosüsteem – nüüdisaegse infotehnoloogia rakendamine tervishoius

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Käesoleva aasta 1. septembrist rakendub üleriigilise tervise infosüsteemi (lühidalt e-tervis) juurutamise esimene etapp. Täielikult minnakse uuele infosüsteemile üle viie aasta jooksul. Selle eesmärk on tänapäeva tehnoloogia kasutamine tervishoiusüsteemis koguneva info töötlemiseks ja haldamiseks, et parandada haigete ravi kvaliteeti ning saada täpsem ülevaade tervishoiusüsteemis toimuvatest protsessidest.

Eesti Arst 2008; 87(4):296