ÜLEVAADE – Veebruar 2005

Tervishoiu kogukulud Eestis 2003. aastal

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sotsiaalministeerium tutvustas 26. jaanuari pressikonverentsil 2003. a tervishoiukulutuste analüüsi. Artiklis on esitatud lugejatele esialgu ehk kuivana paistvaid arvandmeid, mis piisaval süvenemisel annavad siiski pildi olukorrast tervishoiu rahastamisel ja suundumustest selles vallas.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 95-97