MITMESUGUST – November 2005

Tervishoiupoliitiliste meetmete rakendamine ja nende mõju

Autorid: Ivi Normet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervis kui oluline inimkapitali osa on riigi jätkusuutliku arengu ning majanduskasvu oluliseks eelduseks. Füüsiliselt ja vaimselt terved inimesed tulevad oma eluga paremini toime. Seega on riigi jaoks väga oluline omada hästi toimivat tervisesüsteemi, mis võimaldaks ennetada haigestumist ning tagada haiguse korral inimeste võimalikult kiire tervenemine ning elu- ja töövõime taastumine.

Eesti Arst 2005; 84 (11): 816–818