MITMESUGUST – Detsember 2006

Tervishoiureform Saksamaal seab arstide tööle uusi piiranguid

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hiljutises ajakirja Lääkärilehti numbris on kajastatud Saksamaa arstide võitlust oma töö- ja palgatingimuste parandamiseks. Oleme hästi aru saanud Eesti tervishoiusüsteemi nõrkustest ja puudustest, vähe teame sellest, milliste probleemidega maadlevad teiste euro liidu maade arstid oma tervishoiusüsteemis. Järgnevalt on lühidalt refereeritud ajakirjas Lääkärilehti avaldatud materjale.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 861–862