MITMESUGUST – Veebruar 2018

Tervishoiuteenuse osutamisel aset leidnud surmade uurimine: Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused Eesti kohtuasjades

Autorid: Kuurberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2018; 97(2):104–107