UURIMUS – Juuni 2007

Tervishoiuteenuste kasutamine ravikindlustuseta isikute poolt

Autorid: Kristiina Kahur, Raul-Allan Kiivet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli võrrelda, kuidas kasutavad tervishoiuteenuseid mittekindlustatud ja ravikindlustusega isikud. Haiglaravi ja ambulatoorset eriarstiabi saanute osakaal mittekindlustatud isikute seas oli 2–3 korda väiksem võrreldes kindlustatud isikutega, niisama suur erinevus oli ravi järjepidevuses. Peamised haigusseisundid, mille ravivajadus jäi kindlustamata isikutel katmata, olid seotud ainevahetushaiguste ja luu-lihaskonnahaigustega, sugulisel teel levivate nakkushaigustega ning ravitud haiguse või vigastuse järgse hooldusega. Arvestades, et mittekindlustatud isikud on keskmiselt tervemad kui kindlustatud, on lisaraha vajadus, mis võimaldaks kõigile mittekindlustatud isikutele kindlustatud isikutega võrdse ligipääsu arstiabile, maksimaalselt 100–150 miljonit krooni aastas.

Eesti Arst 2007; 86 (6): 387–393