MITMESUGUST – Oktoober 2008

Tipranaviir HIV-infektsiooni raviks lastel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tipranaviir on mittevalguline proteaasi in­hibiitor, mis inhibeerib HI-viiruse palju­nemisprotsessi lõpule viimiseks vajalikku ensüümi. Ravim toimib enamikku HIV-1 tüvedesse ja see on kasutusel kombineeritud retroviirusevastaseks raviks HIV-1 infekt­siooniga täiskasvanutel, kel on kujunenud ravimiresistentsus teiste viirusevastaste ra­vimite suhtes. Preparaati kasutatakse kom­binatsioonis ritonaviiriga vastavalt 500 mg /
200 mg kaks korda päevas.

Eesti A rst 2008; 87(10):822 822