ÜLEVAADE – November 2022

Tõenduspõhine lähenemine neonataalabi korraldusele Eestis

Autorid: Liis Toome, Tuuli Metsvaht, Ülle Einberg, Vallo Tillmann, Pille Saik, Mari-Liis Ilmoja, Imbi Eelmäe, Mari Laan, Chris Pruunsild , Heili Varendi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Peri- ja neonataalabi ravitulem sõltub riigi rikkuse ja sotsiaalse arengu ning meditsiinitehnoloogia kättesaadavuse ja meditsiinimeeskonna pädevuse kõrval peri- ja neonataalabi organisatoorsest korraldusest. Peri- ja neonatoloogia on meditsiini valdkond, kus planeerimisel, organisatsioonil ja keskuste vastastikusel seotusel on tugevaim mõju pakutava abi kvaliteedile. Artiklis on antud ülevaade Eesti peri- ja neonataalabi senistest ravitulemustest, tugevatest ja nõrkadest külgedest ning üldtunnustatud tõenduspõhistest tervishoiukorralduslikest põhimõtetest. Esitatud on artikli autorite vaated edasise peri- ja neonataalabi korralduse kohta Eestis.