RAVIMITEAVE RAVIMIAMETILT – Märts 2013

Toimeainepõhine retsept ja ravi tulemuslikkus

Autorid: Ott Laius, Alar Irs

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis peab ravimiretsepti kirjutama toimeainepõhiselt. Ravimi valjakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja ravimivormis sisaldava ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks (1). Sellisel juhul võib retseptile kirjutada ravimpreparaadi nime ning lisaks tuleb markida, et selle asendamine ei ole lubatud. Samuti tuleb tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti kirjutada asendamise keelamise põhjendus ja selgitada seda patsiendile.

Eesti Arst 2013; 92(3):157–160