MITMESUGUST – Detsember 2004

Töö aitab vähendada vaesust ja tõrjutust Eestis

Autorid: Marika Raiski

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis on peamiseks vaesuse ja tõrjutuse põhjustajaks töötus, mis halvendab nii täiskasvanute kui laste heaolu. Tänavu suvel valminud Eesti sotsiaalse kaasatuse riikliku tegevuskava 2004–2006 üheks läbivaks põhimõtteks on toetada kogu tööealise elanikkonna võimalikult suurt tööga hõivatust ning ennetada pikaajalist töötust ja sõltumist toetustest.