UURIMUS – November 2023

Töökiusamine ja vaimse tervise probleemid haiglatöötajate seas: ristläbilõikeline uuring

Autorid: Freimann et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus