UURIMUS – Jaanuar 2007

Transdermaalse rasestumisvastase plaastri EVRA kasutamise kogemus Eestis

Autorid: Helle Karro, Ivo Saarma, Kadri-Liina Vahula, Lee Tammemäe, Maike Parve, Pille Soplepmann

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringu eesmärgiks oli koguda andmeid transdermaalse rasestumisvastase plaastri EVRA kasutamise kohta igapäevatingimustes Eestis. Kokku 442 fertiilses eas naisel hinnati meetodi taluvust, kõrvaltoimeid, efektiivsust, ravisoostumust, meeldivust ja rahulolu. EVRA kasutamisel ilmnes hea ravisoostumus, hea tsükli- ja rasestumiskontroll ning rahulolu meetodiga. EVRA omadused, mis väärisid kõige enam ära -märkimist patsientide poolt, olid kasutamise mugavus ja lihtsus, nädalane kasutamistsükkel, transdermaalne manustamine ja hea taluvus. Neid omadusi tuleb pidada praktikas meelepärase kontratseptiivi valikul oluliseks.

Eesti Arst 2007; 86 (1): 19–26